Senaste inlägg

2023-11-30

Fem snabba till Joachim Lund

I en värld där affärssystem spelar en avgörande roll för företags framgång, är det tryggt för Noresca att ha en medarbetare som Joachim Lund.  Med nästan 25 års erfarenhet inom affärssystem, och en särskild fokus på NetSuite de senaste fem åren, har han varit en central del i Norescas framsteg och expansion.

Vi fick en kaffe med Joachim på Norescas kontor i Stockholm.

Berätta Joachim, hur kom du i kontakt med NetSuite & Noresca?
Efter en lång karriär med fokus på SAP,För ca. 5 år sedan fick jag möjligheten att hos min dåvarande arbetsgivare växla över till NetSuite som affärssystem. Mitt intresse väcktes av NetSuites moderna arkitektur och anpassningsbarhet. Övergången till Noresca var ett naturligt steg, lockad av företagets ambitioner och starka position på NetSuite-marknaden.

Vad jobbar du främst med på Noresca

Jag leder arbetet med en global kund som integrerar sin verksamhet med en NetSuite-lösning, inledningsvis genom att inkludera ett förvärvat svenskt bolag. Trots dess komplexitet lyckades vi införliva det svenska bolaget i systemet, vilket utvidgade kundens förtroende för oss, resulterande i ett avtal för att hantera deras NetSuite-lösning i Europa. Detta projekt positionerar Noresca för expansion och framtida internationella uppdrag. Dessutom är jag projektledare för en ny NetSuite-implementation hos en svensk distributionskund, där vi integrerar olika affärsprocesser och system, och använder vår erfarenhet för att säkerställa kundnöjdhet och en effektiv lösning.

Vad uppskattar kunderna med NetSuite och vilka trender ser du? ?

Kunder efterfrågar alltmer automatisering i sina lösningar, där Sverige leder utvecklingen. Detta inkluderar integrationer för orderhantering, fakturainläsning, bankfilshantering, lagersystemkopplingar, och betallösningar. Samtidigt ökar behovet av dessa automatiseringar eftersom kunder ofta väljer de bästa systemen för specifika funktioner och strävar efter sömlösa, automatiska integrationer med deras affärssysem. Man märker tidigt att kunder uppskattar NetSuites flexibilitet och anpassningsmöjligheter, speciellt dess användarvänliga gränssnitt och snabba rapportgenerering. Ett speciellt område som kunderna värderar högt är en smidig uppgraderingsprocess, detta har verkligen NetSuite tagit fasta på och alla jobbar i samma version, sk True Cloud.

Har du något exempel på där ni som affärsystemimplementatör verkligen gjort skillnad för kundens verksamhet?

Noresca implementerade nyligen en lösning för en kund inom fordonsindustrin, där NetSuites projektmodul används för att hantera och fakturera implementationer hos kundens kunder. Kundens initiala önskemål om intäktsfördelning var inte optimalt, men Noresca kunde övertyga dem om en bättre lösning. Efter godkännande av Norescas förslag, implementerades lösningen, vilket nu leder till global implementering av denna hanteringsmetod inom hela koncernen

Att jobba på Noresca

Att arbeta på Noresca beskriver han som ”fantastiskt”. Företagets storlek och ambitioner skapar en unik arbetsmiljö där Joachim kan bidra med sin erfarenhet. Noresca värderar högt kompetens och kultur av samarbete och kunskapsdelning.  Noresca ger mig möjligheten  att direkt påverka kundernas verksamhet genom att lösa specifika problem eller förbättra processer i NetSuite. Joachim säger att det är ganska häftigt att se hur dessa små förändringar kan göra en stor skillnad för kunderna.