Senaste inlägg

2023-09-06

NetSuite 2023 ver 2 innehåller flera spännande förbättringar

Medan organisationer över hela världen fortsätter att brottas med ekonomisk osäkerhet och höga affärskostnader är det övergripande budskapet tydligt: Det är dags att göra mer med mindre.

För närvarande är företagsledare i företag med en årlig omsättning på mindre än 250 miljoner dollar inriktade på kostnadsminskning samtidigt som de prioriterar effektivitet, enligt en undersökning från Q2 2023 av CFO.com och NetSuite. Majoriteten av de finansiella ledarna som deltog i undersökningen säger att de planerar att mildra högre driftskostnader genom att öka effektiviteten, göra förändringar i rekryteringen och omfamna automatisering.

NetSuite 2023 Release 2 är utformad för att verkligen ta fasta på utmaningarna och har nu ”turboladdat” den nya version med en rad funktioner som hjälper ditt företag att bibehålla vinst. Nya funktioner som ger mer automatisering och ökad insyn, allt för att öka produktiviteten, effektiviteten och engagemanget bland era team – utan att dra ner på resultatet.

NetSuite Account Reconciliation får ökad funktionalitet

Om du vill snabba upp tråkiga och tidskrävande uppgifter vid  årsbokslutet, så är avstämningar rätt ställe att börja med för bäst resultat. NetSuite Account Reconciliation automatiserar hela avstämningsprocessen för huvudboken, inklusive mellanbolagstransaktioner, fordringar (AR) och skulder (AP), bank- och kreditkortstransaktioner, ackumuleringar och balansräkningens övriga poster.

Detta eliminerar behovet av att ladda ner data från källsystem, sammanställa detaljer i kalkylblad, manuellt granska kontosaldo och använda komplexa formler för att matcha och avstämma. Istället centraliseras alla dessa processer i en enda arbetsyta. Den intelligenta automatiska matchningsmotorn förenklar avsevärt matchningsprocessen för nollsaldo, låg värde eller lågrisktransaktioner. Den föreslår matchningar baserat på regler som du kan ställa in, vilket ger dig möjlighet att acceptera eller kasta bort dem. Med kapacitet att matcha miljontals transaktioner på minuter kan redovisningsteam fokusera på undantag, högriskavstämningar och strategiska uppgifter. På så sätt kan de avsluta bokföringen snabbare – utan huvudvärk och sent på kvällen.

Automatisera avstämningar och transaktionsmatchning

När ditt företag växer och antalet transaktioner ökar, är det inte bara omöjligt att hantera avstämningar manuellt, det är också fullt av potentiella fel och efterlevnadsproblem. Genom att använda NetSuites lösning för avstämningar kan du stärka dina interna kontroller och efterlevnad, samtidigt som du ökar noggrannheten i dina finansiella rapporter genom att eliminera mänskliga fel och förseningar. Varje avstämning lagras säkert i ett säkert dokumentarkiv för att säkerställa spårbarhet.

Resultatet: en snabbare avslutning och ökad noggrannhet.

Infographic Account Reconciliation Dashboard

NetSuite har verkligen tagit fasta på vad som efterfrågas i dessa tider och i releasen ser vi förbättring för bl.a hantering av fakturaprocesser, ökad insyn i intäkter och kassaflöden samt förenklad hanteringen av skatter, rabatter och handelsfrämjande åtgärder. De största förändringarna och nyheterna inkluderar:

Förbättringar i fakturahantering:
NetSuite Bill Capture har fått förbättrade maskininlärningsfunktioner som kategoriserar utgifter intelligent baserat på historiska data.
Det är nu möjligt att enkelt fördela gemensamma direkta kostnader från en leverantörsfaktura över olika dotterbolag, avdelningar eller andra affärssegment med Vendor Invoice Distribution SuiteApp.
Automatisk skapande av vanliga eller intercompany bokföringsposter efter fördelning.

Effektivare betalningshantering:
Introduktionen av Payment Approval Routing i NetSuite AP Automation möjliggör inskickning och godkännande av betalningar i omgångar samtidigt som betalkontrollerna bibehålls.

Infographic SaaS Metrics Dashboard

Ökad insyn i intäkter och kassaflöden:
För SaaS-företag erbjuds SaaS Metrics Dashboard för realtidsövervakning av nyckeltal och prognoser för intäkter.
Cash 360 Dashboard ger ökad insyn och insikter i kassaflödet med data från alla dotterbolag på ett ställe, möjliggör skapande av kortfristiga prognoser och detaljerad analys.

Förenklad hantering av skatter och rabatter:
SuiteTax har nu stöd för flera leveransrutter och line-level skattesatser för hantering och leverans.
NetSuite Rebates and Trade Promotions SuiteApp har förbättrats med möjlighet att skapa trappstegsvisa rabatter och automatiskt välja det bästa avtalet för varje kund.
De största förändringarna fokuserar på att automatisera och förenkla fakturahantering, öka insynen i företagets ekonomi och göra det enklare att hantera komplexa skatte- och rabattprocesser. Dessa uppdateringar syftar till att hjälpa företag att vara mer effektiva och informerade när de navigerar genom ekonomisk osäkerhet och höga kostnader.

Kontakta oss på Noresca så berättar vi mer