NetSuite implementation

Vi har gjort mängder av lyckade NetSuite-implementationer och jobbar utefter en egenutvecklad metodik för att säkerställa att ni får ut max av er investering. Vid en implementation tillsammans med oss går vi gemensamt igenom några faser som kortfattat summeras nedan.

Vi har ett mycket stort förtroende för Noresca och dom har levererat det dom lovat under hela vår resa tillsammans

Troels Vest Jensen – Fusion

Upptäcka, undersöka, planera och undersöka igen

Vi tittar närmare på vilka delar i er organisation som berörs av implementationen och involverar relevanta parter. I de flesta fall är det nyckelpersoner från varje avdelning som ingår i en projektgrupp. Projektgruppen tar vi fram tillsammans med er och de går igenom vilka systemkrav som behövs. Vi involverar tidigt potentiella integrationspartners för att se till att eventuella hinder undanröjs i god tid.

NetSuite Struktur

Här ser vi över era befintliga flöden. Vårt jobb är inte att implementera dessa flöden rakt av i NetSuite. Vi använder de befintliga flödena som inspiration i det fortsatta arbetet, och kommer också utmana och utveckla nuvarande tillvägagångssätt för att er verksamhet ska kunna effektiviseras och optimeras. Genom att lägga ner tid i denna fasen så kommer er slutprodukt bli mycket bättre.

Utveckling

När vi har en tydlig bild över hur era system skall se ut börjar vi utveckla och konfigurera NetSuite efter den kravspecifikation vi gemensamt tagit fram. Integrationer skapas och vi börjar jobba på ert utbildningsmaterial. Vi undersöker hur vi skall migrera alla data och vi ser också till att ta bort icke relevant data, det vill säga sådan data som ni förmodligen aldrig kommer använda er av. Vi vill självklart att systemet skall vara aktuellt och relevant när ni väl börjar använda det.

Utvärdering

Utvärdering och utveckling kommer till viss del att ske parallellt. Här testar vi systemet med er egen data migrerad. Vi utvärderar i en testmiljö som efterliknar ert riktiga system och alla moduler, rutiner och arbetssätt gås igenom rigoröst. Vi ifrågasätter och vi förbättrar tills dess att ni är helt komfortabla och nöjda med er NetSuite-installation.

Go-Live

I denna fas implementerar vi NetSuite live i er organisation. Hela projektteamet är med och säkerställer att allt fungerar för samtliga i organisationen. En hel del data kommer att ha migrerats långt i förväg, medan annan data måste migreras strax innan ni tar ert nya ERP-system i drift. Det går att implementera på olika sätt där en del väljer att implementera specifika moduler, några implementerar hela systemet direkt och andra använder sitt tidigare ERP-system parallellt.

Support – vidareutveckla er affär

Det är fortfarande samma projektteam men fokus har skiftats och insamling av användardata genererar information kring hur er verksamhet kan vidareutvecklas. Vi kartlägger hur användare upplever systemet och sprider kunskap inom organisationen. Nya medarbetare skall utbildas och när uppdateringar sker behöver ni få relevant information. Vi sätter upp löpande avstämningar och tillsammans tittar vi närmare på hur vi kan utveckla er affär.