DETTA ÄR NORESCA

Noresca är ett Gasellföretag och ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med inriktning på det snabbväxande affärssystemet NetSuite. Företaget har sedan starten för fem år sedan haft en strategi att arbeta nära sina kunder för att utveckla deras affär, vilket har visat sig vara en vinnande formel. Många av delägarna i bolaget har tidigare arbetat på både kund- och konsultsidan inom IT, vilket har bidragit till en unik konkurrensfördel genom att arbeta mer djupgående och generera mer nytta och mervärden för företag som använder NetSuite.

”Vi såg tidigt en möjlighet till en unik konkurrensfaktor genom att arbeta mer djupgående och generera mer nytta och fler mervärden för företag som använder NetSuite”

NetSuite har blivit alltmer populärt på senare tid, särskilt bland entreprenörsledda tillväxtbolag, och detta har bl.a. bidragit till Norescas höga tillväxttakt. Företaget har expanderat i takt med kunderna, inklusive e-handelsbolag och SaaS-bolag. En stark sammanhållning och en inkluderande företagskultur med fokus på kontinuerlig kunskapsutveckling har också bidragit till Norescas framgång. Företagets tillväxt har huvudsakligen skett via referenser från nöjda kunder som rekommenderar dem till andra kollegor i branschen.

Noresca grundades av Christoffer Lander, en entreprenör och hängiven seglare, i Göteborg 2017. Företaget har sedan dess vuxit stadigt och har nu 25 medarbetare och kontor i både Stockholm och Göteborg.

Kontakta oss

”Noresca har arbetat mycket professionellt redan från det första presentationsmötet. Konsulterna har också rapporterat på ett mycket bra sätt hur vi har varit i linje med budgeten, något som vi tror att många andra missar. Vi har nu gått vidare och arbetar med dem på koncernnivå.

Daniel Liljebladh – CEO –Nextlane Sweden AB