What do some of our customers say?

The consultants we have worked with at Noresca possess a high level of expertise in Netsuite and communicate in a straightforward and clear manner”

Fredrik Berndtson – CIO – Christian Berner

”Noresca har arbetat mycket professionellt redan från det första presentationsmötet. Konsulterna har också rapporterat på ett mycket bra sätt hur vi har varit i linje med budgeten, något som vi tror att många andra missar. Vi har nu gått vidare och arbetar med dem på koncernnivå.

Daniel Liljebladh – CEO –Nextlane Sweden AB

In Noresca, we have found a professional, stable, and secure partner”

David Karlsson – Chief Technology Officer – Let’s Deal