NetSuite integration

Med NetSuite finns det oändligt med integrationsmöjligheter och att välja rätt partner är avgörande för hur väl era system kommer att arbeta tillsammans.

Nya integrationer varje dag

Mycket har hänt med NetSuite och dess integrationer de senaste fem åren. NetSuites molnplattform är idag fullt utvecklad och i absolut framkant på marknaden. Således har etablerade varumärken börjat flytta in i det NetSuite-specifika integrationsutrymmet, men långt ifrån alla välkända leverantörer har en NetSuite-koppling. Då behövs det någon som skapar integrationen mellan de tjänster ni idag använder och NetSuite. Enligt vår mening vad som vi anser särskiljer en duktig integrationkonsult är synen på kundens verksamhet och affär, det vill säga att integrationskonsulten hela tiden har kundens nuvarande och framtida målsättning i åtanke. Hur ser behovet ut i dagsläget och framför allt, håller lösningen om bolaget tre- eller tiodubblar belastningen på integrationen?

Vi ser alltid till att framtidsäkra er investering och vi skulle aldrig skapa en integration om den inte är hållbar över tid.

Att tänka på när ni väljer en integrationspartner

Att tänka på när ni väljer en integrations-
partner

1. Välj en partner som tar ansvar för gjord integration

En sak är att integrationen skall fungera vid ett överlämnande, än viktigare är dock att lösningen/integrationen fungerar över tid. Noresca tar ansvar för hela kedjan och över tid.

2. Välj en partner som kan ge ett relevant tidsestimat

Allt går att lösa under förutsättning att tid finns, men för er som kund är det viktigt att tidsramar hålls och att er budget inte spricker. Därför skall ni bara välja integrationspartner som kan ge er en relevant uppskattning av tid. Givetvis kan oförutsedda saker inträffa som gör att tidsestimatet behöver justeras men det hör till ovanligheterna. Väljer ni Noresca så har ni en partner som förmodligen redan gjort ”er” integration och kan ge er en tydlig bild över hur lång tid det kommer ta att integrera just era tjänster.

2. Välj en partner som kan ge ett relevant tidsestimat

Allt går att lösa under förutsättning att tid finns, men för er som kund är det viktigt att tidsramar hålls och att er budget inte spricker. Därför skall ni bara välja integrationspartner som kan ge er en relevant uppskattning av tid. Givetvis kan oförutsedda saker inträffa som gör att tidsestimatet behöver justeras men det hör till ovanligheterna. Väljer ni Noresca så har ni en partner som förmodligen redan gjort ”er” integration och kan ge er en tydlig bild över hur lång tid det kommer ta att integrera just era tjänster.

3. Be att få prata med tidigare kunder till den leverantören ni evaluerar

Att ta referenser är kanske det mest effektiva sättet att utesluta vissa leverantörer. De företag som jobbar med NetSuite och inte kan lämna referenser rekommenderar vi att ni bortser från. Vid begränsad erfarenhet hos partner avseende det ni vill åstadkomma finns risken att det i slutändan blir ni som får betala för konsultens personliga utvecklingskurva.

4. Försök hitta en leverantör som har integrerat lösningen tidigare

Hittar ni ingen som har integrerat ert system, försök välja en leverantör som har integrerat närliggande system. Då kommer er NetSuite integrationspartner ha förståelse för vad ni vill åstadkomma och hur. Förmodligen har denna partner dessutom redan stött på liknande problem, vilket sparar tid för er.

Nedan följer några få exempel på vad vi har integrerat mot tidigare

Centsoft, Medius, ScanCloud, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Pagero, Paypal, Klarna, Webshipper, AWS, Postnord, Salesforce, Superoffice, Magento, Paypal, Shopify med flera.