NetSuite utveckling

Vi hjälper er organisation att ta fram kraften i NetSuite. NetSuite är marknadens kanske mest kraftfulla ERP och möjligheterna är oändliga. Genom vår långa erfarenhet har vi skaffat en bra överblick om hur olika organisationer kan jobba som mest effektivt och få ut absolut mest av sin investering. Det finns otaliga moment som kan effektiviseras och framför allt automatiseras. Detta gör att er personal kan utveckla er affär i stället för att sitta fast med många timmars manuellt arbete.

Ta del av vår erfarenhet

Eftersom vi har jobbat med en så pass bred kundgrupp så hittar vi nästan alltid flöden som kan systematiseras eller effektiviseras hos de kunder vi tar oss an. Ibland behöver vi utmana våra kunder, diskutera arbetssätt och rutiner. Allt för att hjälpa till i er affär.

Fördelen när ni anlitar Noresca är att vi har över 20 konsulter, alla med olika kunskaper och på olika nivåer, vilket gör att ni får rätt kompetens till rätt pris.

Frågor som vi tycker ni bör ställa

När ni letar efter någon som kan vidareutveckla er NetSuite-plattform tycker vi att ni kan ställa nedan frågor till er potentiella leverantör.

Hur många års erfarenhet av NetSuite har den konsulten som ni kommer rekommendera?

Det bör i alla fall finnas med någon med 3-4 års erfarenhet i teamet.

Hur lång erfarenhet har konsulten av att jobba i systemet?

Här vill ni gärna se att konsulten har jobbat i NetSuite i minst 1-2 år. Detta för att få en bättre allmän förståelse för hur allt hänger ihop.

Hur många script (SuiteScripts) har er konsult skrivit?

En konsult med 1-2 års erfarenhet brukar ha skrivit mellan 25-50 olika script, medan någon med upp till 5 års erfarenhet oftast har skrivit över 100 script. Script är förvisso bara en del vid vidareutveckling av en befintlig organisation som använder NetSuite, men än dock en viktig del.

Referenser

Det bästa sättet att få reda på kunskapen hos en leverantör är att fråga deras kunder.

Ibland kan det bara vara bra att konkurrensutsätta sin befintliga leverantör och se vad kanske Nordens mest erfarna NetSuite-partner kan åstadkomma. Kontakt oss på Noresca för mer information.

Hur passar Noresca in på ovan frågor?

Vi har alltid flera konsulter med olika bakgrund med i våra kundteam. Detta gör vi för att ni som kund skall få en så komplett tjänst av oss som möjligt. Dedikerar man bara personer med kunskap & erfarenhet av exakt det ni efterfrågar så är det lätt att missa något längs vägen. Det finns givetvis alltid någon mer senior med som hjälper till. Våra konsulter har alltid själva arbetat i systemet för att bättre förstå kundens vardag. Våra konsulter som vi dedikerar i ditt team har alla erfarenhet av SuiteScript och givetvis kan ni få alla tänkbara referenser på såväl konsulter som på företaget.