NetSuite SaaS

Säljer ni tjänster eller mjukvara på nätet? Noresca har implementerat otaliga NetSuite-lösningar för SaaS-bolag. Det finns många saker att tänka på när man säljer prenumerationer eller tjänster online. NetSuite har redan löst de flesta av dessa problem åt er, så som snabb etablering i andra länder, förinstallerade skatteregler och stöd för över 27 språk. Nedan hittar ni några saker som är viktiga att tänka på som ett tjänsteproducerade företag som säljer tjänster eller prenumerationer online.

Fakturering och fakturahantering

Automatisera hela ert fakturaflöde med hjälp av NetSuite och Noresca. Genom NetSuite kan ni hantera hela prenumerationscykelns livslängd. Det är enkelt att konsolidera flera uppgifter från olika system vilket gör att kunden får ett korrekt och automatiserat flöde som dessutom är enkelt att hantera för er kundsupport. NetSuite är förberett för fakturering i slutet av kostnadsfria provperioder eller när prisökningar sker för rabatterade kunder. När faktureringsprocessen är automatiserad blir faktureringen mer exakt vilket i sin tur påskyndar betalningarna och förbättrar kassaflödet. Konsoliderad fakturering skapar förtroende hos kunderna genom att varje avgift anges på en faktura.

NetSuite OneWorld

NetSuite OneWorld används idag i över 200 länder och gör det möjligt för företag att hantera flera dotterbolag, affärsenheter och juridiska enheter från ett enda ERP-system. Stöd för 27 språk och 190 valutor gör det enkelt att arbeta med kunder och leverantörer runt om i världen, medan landspecifika konfigurationer hjälper till att säkerställa att ni får ta del av lokala redovisnings-, skatte- och myndighetskrav. För SaaS-företag som vill, eller befinner sig på den internationella marknaden är detta den snabbaste och enklaste vägen. Noresca hjälper er att sätta upp OneWorld korrekt och smidigt för er organisation.

Integrationer

För de flesta SaaS-bolag är det viktigt att automatisera flöden genom olika typer av integrationer. Ofta hanterar man stora flöden av kunder och integration vilket gör det mer eller mindre omöjligt att hantera manuella flöden i allt för stor utsträckning. Det här är en av NetSuites absoluta styrkor. Vi kan i princip integrera mot samtliga system som finns där ute. Lagersystem / POS / CRM är vanligt förekommande system som vi integrerar mot. En del kopplingar finns mer eller mindre färdiga medan andra behöver skräddarsys.