Senaste inlägg

2023-02-03

Imaweb väljer Noresca

Imweb väljer NetSuite som sitt nya affärssystem, nu är implementationen klar och Imaweb har börjat jobba framgångsrikt i NetSuite såväl i Sverige som internationellt.

Imaweb (f.d. Fordonsdata) Är marknadsledande i Sverige och har idag flest integrationer på fordonsmarknaden i Sverige genom sitt Kobra II återförsäljarsystem. När vi pratar säljstödsystem (CRM), så är Imaweb Sweden största leverantör till fordonsbranschen.

Det var i februari 2022 som nyheten om ett förvärv av FordonsData Nordic AB av Imaweb var ett faktum, namnskiftet kom några månader senare men samgåendet gav det svenska bolaget en större produktportfölj och tillgång till en internationell marknad.

Ett led i samgåendet var implementeringen av ett nytt affärssystem, NetSuite.

Vi fick en kort pratstund med Imawebs svenska VD Daniel Liljebladh.

Det har hänt mycket de senaste året med såväl uppköp som namnbyte, nu har ni dessutom implementerat ett nytt affärssystem tillsammans med Noresca. Berätta lite om hur samarbetet med Noresca har fortlöpt.

Det stämmer, det har vart ett händelserikt år och nu har vi dessutom på kort tid implementerat ett helt nytt affärssystem. Vi tycker att samarbetet med Noresca har vart mycket professionellt redan från första presentations mötet. Noresca har också på ett mycket bra sett hela tiden rapporterat hur vi legat mot budget. Något vi tror många andra leverantörer missar.

Har ni kommit i kontakt med andra implementeringspartners genom er resa med implementationen av NetSuite

Koncernen har använt sig av olika NetSuite leverantörer i Europa men kan konstatera att Noresca är de som har den bästa kompetens inom NetSuite och gjort det absolut bästa arbetet gällande implementation.

Christoffer Lander – VD & Grundare av Noresca kommenterar implementationsprojektet

För oss så har arbetet med att implementera NetSuite tillsammans med Imaweb gått väldigt friktionsfritt från början till slut. Vi fick direkt ett bra intryck av Imaweb Sweden och gänget kring Daniel. Vi såg direkt att kunden hade hög kompetens och hade tillsatt rätt personer i projektet vilket ofta bådar för en friktionsfri implementation. Vi ser fram emot att tillsammans forsätta utveckla Imaweb Sweden, vi ser det som att vår resa bara har börjat.