Senaste inlägg

2023-08-15

Fem snabba till Sandra Andersson

Jag hade nöjet att sitta ned med Sandra, en erfaren konsult på Noresca, som delade med sig av sina insikter om hur hon arbetar med NetSuite för att skapa skräddarsydda lösningar för sina kunder.

För tillfället är Sandra djupt engagerad i ett projekt som involverar implementeringen av NetSuite för två företag som går samman och därmed ska använda samma NetSuite-instans. “Det är ett kul projekt där det händer mycket och det går snabbt”, säger Sandra med entusiasm. Projektet illustrerar den dynamiska och föränderliga miljö som hon trivs i och det belyser den viktiga roll som teknologi spelar för att underlätta smidiga företagsfusioner.

Sandras resa med NetSuite började för sex år sedan när hon arbetade på ett företag som använde fyra olika ERP-system. Av dessa föll NetSuite henne i smaken på grund av dess flexibilitet och anpassningsbarhet. Efter att ha först arbetat med NetSuite som användare, bytte Sandra till konsultrollen och insåg hur många olika sätt systemet kunde anpassas för att möta olika kunders behov och branschspecifika krav. Detta blev grunden för hennes passion för att skapa skräddarsydda lösningar.

När jag frågade om de främsta fördelarna som kunderna upplever med NetSuite, var svaret klart och tydligt: anpassningsmöjlighet. “Det går att anpassa utefter olika kunder i olika branscher och behov”, förklarar Sandra. Denna flexibilitet har visat sig vara en avgörande faktor för företag som behöver ett system som kan växa med dem och anpassas till deras unika arbetsflöden.

Sandra märker också att vissa specifika trender och önskemål blir allt vanligare bland kunderna. “Jag får mycket frågor angående rapporter och skräddarsy dem utefter kundens behov”. Dessutom efterfrågar kunderna möjligheten att automatisera processer för att effektivisera sina dagliga arbetsuppgifter. Det verkar som om företagen är alltmer medvetna om att teknologi kan vara ett kraftfullt verktyg för att frigöra tid och resurser som kan användas på mer strategiska initiativ.

När det kommer till att arbeta på Noresca, beskriver Sandra det som en fantastisk upplevelse. “Det är kanon, vi är ett bra gäng med högt i tak, hjälper varandra och gör roliga saker ihop”, berättar hon glatt. Att vara en del av ett team som uppmuntrar samarbete och skapar en positiv arbetsmiljö avslutar Sandra.

Sandra, för oss som jobbar på Noresca är ovärderlig, inte bara för hennes kunskap om NetSuite utan också för hennes breda kunskap om vart i Stockholm som man skall äta, trivas och umgås. Helt enkelt Norescas livs levande White Guide .