Senaste inlägg

2024-02-21

NetSuite 2024.1 inkluderar NetSuite Enterprise Performance Management

NetSuite 2024.1 introducerar NetSuite Enterprise Performance Management (EPM). EPM erbjuder en integrerad lösning för att koppla samman och optimera processer inom bl.a.  planering, budgetering, prognostisering, och mer, baserat på Oracle Fusion Cloud Performance Management. Denna integration mellan NetSuite EPM och NetSuite ERP syftar till att förbättra beslutsfattande och öka ekonomiteamets effektivitet genom förbättrad insyn i företagets finansiella data.

NetSuite Enterprise Performance Management (EPM) innehåller en rad förbättringar och nya funktioner. Här är en omformulerad text med rubriker för varje avsnitt:

Intelligent Prestationsstyrning med IPM
NetSuite förenar nya och befintliga lösningar under Enterprise Performance Management (EPM), där NetSuite Planning and Budgeting nu stärks med Intelligent Performance Management (IPM). IPM utnyttjar avancerade tekniker inom datavetenskap och maskininlärning, inklusive prediktiva algoritmer, för att effektivt analysera och övervaka planer, prognoser och avvikelser. Noresca har rapporterterat tidigare om AI intåget i NetSuite 2024.1, detta är ett exempel på Oracles satsning på AI. Genom att bearbeta omfattande datamängder kan systemet upptäcka trender och anomalier, vilket gör att ekonomiteamet kan agera snabbare med mindre manuell analys.

Lönsamhet och Kostnadshantering
EPM inkluderar också verktyg för rapportering om lönsamhet och kostnadshantering. Dessa verktyg ger detaljerade insikter om de mest lönsamma kunderna, produkterna och affärssegmenten, genom att integrera finansiella data med operationell information. Detta stödjer ekonomiska ledare i att identifiera de mest vinstgivande områdena för resursallokering.

Optimering av Bokslutsprocessen
Specifika lösningar inom NetSuite EPM, som Account Reconciliation, syftar till att effektivisera bokslutsprocessen. Med den nya uppgiftshanteringfunktionen i version 2024.1, som erbjuder en centraliserad plattform för uppgiftstilldelning, samt lösningar för bokslutshantering och konsolidering, underlättas efterlevnaden av lagkrav och interna standarder. Detta garanterar en smidig och effektiv bokslutsprocess.

Förbättrad Ekonomisk Rapportering
EPM bidrar till att förenkla den ekonomiska rapporteringen genom automatisering av skatterapporteringen och anpassning till de senaste internationella kraven från OECD, inklusive land-för-land-rapportering. Detta möjliggör för multinationella företag att snabbt och korrekt hantera sina skatterapporter, med nya funktioner för arbetsflöde, uppgiftshantering och transferprissättning.

NetSuite 2024.1 är fullpackat med nya funktioner och tjänster, vi återkommer med fler inom kort.

Ps. Ni som är våra kunder får givetvis en personlig presentation av nya releasen.